MEFA Grup İnsan kaynakları politikasının temeli , MEFA etik değerlerine sahip, kurumuna ve müşterilerine %100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin bir ekip kurmak ve bu ekibi sürekli geliştirmek için çalışmaktır.

MEFA Grup’ta Hayat

MEFA çalışanı olmak demek, sevgi, saygı ve güvene dayalı iş ilişkileri geliştirmek, iş birliği içinde ortak başarılara koşmak, yaptığımız her işte sürdürülebilir büyümeyi hedeflemek ve kendimizi sürekli geliştirmek demektir.

Çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten mutlu oldukları, işyerinden gurur duydukları, kurumuna ve müşteri markalarına bağlı, çalışma arkadaşları ile tam bir uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları ortamımızı her gün daha iyiye doğru taşımak için hep birlikte çalışıyoruz.

MEFA motive edici değerler sayesinde yaratıcı fikirleriyle güçlü bir işveren markası yaratarak çalışanlarının mutluluğunu ve gelişimini sağlamaktadır. Mutlu çalışan mutlu müşteri anlayışını hedef almaktayız. Özgürlükçü çalışma ortamı anlayışı ve ekip dayanışması mantığı ile motivasyon kaynaklarını en üst seviyede tutmaktayız.

MEFA Grup'ta Eşitlik

MEFA olarak biz, çalışanlarımızın en önemli varlığımız olduğunun farkındayız ve ayrımcılığa izin vermeyerek onlar için güvenilir ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmak için çalışıyoruz.

Eşit fırsat MEFA temel ilkelerinden biridir. Bu ilke gereği, MEFA’da ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Aksine farklılıklarımızla gurur duyar ve bunları MEFA için rekabet avantajı sağlayacak fırsatlarımız olarak görürüz. Eşit fırsat ilkesi sadece işe alım süreci için geçerli olmayıp terfi, transfer, iş akdinin sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim gibi tüm MEFA İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini oluşturur.

MEFA Grup olarak sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kadınların işgücüne katılımının önemini biliyor ve onları destekleyerek daha güçlü bir kurum olacağımıza inanıyoruz.

Bu nedenle işe alım, terfi, ücretlendirme ve diğer tüm süreçlerimizde kadınlara eşit fırsat sunuyor, çalışma koşullarımızı her daim gözden geçiriyoruz. Anne olma mutluluğunu yaşayan çalışanlarımızı bu süreçlerinde rahat ettiriyoruz. Organizasyona yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla yönetim seviyelerinde de kadın çalışan sayısının arttırılmasını teşvik ediyoruz.

MEFA’ya İlk Adım

Takım çalışmasından asla taviz vermeyip işini %100 kalite ile yapıyorsan, daha iyisini nasıl yapabilirim diye sorguluyorsan, verdiğin sözün arkasında duruyor, her koşulda çalışma arkadaşlarını destekliyorsan BİZİMLE çalışmalısın.

İşe alım sürecinde eşit fırsat ilkesini gözeterek adil ve tutarlı bir değerlendirme ile doğru pozisyona doğru adayları yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte siz adaylarımızı, başvurmuş olduğunuz pozisyonun gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinlikler açısından değerlendiriyoruz.

MEFA'da Staj

MEFA Staj sürecimizde, gerek stajyer işe alım sürecimiz ve gelişim programlarımızla gerekse dahil ettiğimiz iş projeleriyle stajyerlerimizin iş hayatını deneyimlemelerini ve mesleki bilgi / becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. MEFA olarak her yıl Haziran-Temmuz- Ağustos dönemlerinde üniversite öğrencilerine, okul dönemlerinde ise Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerine staj imkanı sağlıyoruz. Mart-Nisan aylarında kariyer portalleri ve web sitemiz aracılığı ile staj başvurularını alarak, kontenjan dahilinde başvuruları değerlendiriyoruz. Lise öğrenci stajlarının değerlendirilme süreci öğretim gördükleri okullar ve lider öğretmenleri aracılığı ile tamamlanmaktadır.

MEFA Grup ile tanışmaya hazır mısınız?